เรื่องที่อยากให้เราช่วยเหลือ : หรือดู Sitemap
หน้าหลัก > ช่วยเหลือ
ทำไมต้องมีการยืนยันบัตรประชาชน

ทำไมต้องมีการยืนยันบัตรประชาชน

การระบุหมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิก จะใช้ในกรณีที่มีการใช้บริการโฆษณาประกาศซื้อขายที่
สนุก! คลาสสิฟายด์,สนุก! ซื้อขายออนไลน์, สนุก! กระเป๋าตังค์ หรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆผ่านทาง
เว็บไซต์สนุก! เพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตนและน่าเชื่อถือของสมาชิก ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้บริการนั่นเอง
[ย้อนกลับ]
เรื่องช่วยเหลือบริการอื่นๆ

สนุก! ทีวี
สนุก! คลาสสิฟายด์
สนุก! ชอปปิ้ง

ติดต่อสอบถาม (online)

หากมีปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ติ ชม หรือ มีคำถามอื่นใด โปรดติดต่อได้ที่

บริการ อีเมล์
S! Member feedback@sanook.com
S! Mail feedback@sanook.com
S! Album feedback@sanook.com
S! Chat feedback@sanook.com
S! Club feedback@sanook.com
S! Thaimate feedback@sanook.com
S! Forum feedback@sanook.com
S! Sabuy feedback@sanook.com