เรื่องที่อยากให้เราช่วยเหลือ : หรือดู Sitemap
หน้าหลัก > ช่วยเหลือ
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรประชาชนได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรประชาชนได้หรือไม่

ท่านสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรประชาชนได้ โดยการล็อคอินเข้าสู่ระบบ แล้วดาวน์โหลดและ
พิมพ์แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมกรอกรายละเอียด และส่งแฟกซ์กลับมาที่ทีมงาน Community
หมายเลขแฟกซ์ 0 2955 0300
** ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างบุคคล ให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชนของทั้งผู้โอนและผู้รับโอน
ทั้งนี้ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น
[ย้อนกลับ]
เรื่องช่วยเหลือบริการอื่นๆ

สนุก! ทีวี
สนุก! คลาสสิฟายด์
สนุก! ชอปปิ้ง

ติดต่อสอบถาม (online)

หากมีปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ติ ชม หรือ มีคำถามอื่นใด โปรดติดต่อได้ที่

บริการ อีเมล์
S! Member feedback@sanook.com
S! Mail feedback@sanook.com
S! Album feedback@sanook.com
S! Chat feedback@sanook.com
S! Club feedback@sanook.com
S! Thaimate feedback@sanook.com
S! Forum feedback@sanook.com
S! Sabuy feedback@sanook.com