เรื่องที่อยากให้เราช่วยเหลือ : หรือดู Sitemap
หน้าหลัก > ช่วยเหลือ
สามารถยกเลิกบัตรประชาชนได้หรือไม่

สามารถยกเลิกบัตรประชาชนได้หรือไม่

ท่านสมาชิกสามารถยกเลิกหมายเลขบัตรประชาชนได้ โดยการดาวน์โหลด และ พิมพ์แบบฟอร์ม
พร้อมกรอกรายละเอียด และส่งแฟกซ์กลับมาที่ทีมงาน Community หมายเลขแฟกซ์ 0 2955 0300
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกเลิกบัตรประชาชนให้กับท่าน
** ทั้งนี้ทางสนุก! ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก ในกรณีที่ผู้ขอยกเลิกยังมีภาระผูกพันอยู่กับธุรกรรมต่างๆกับสนุก!
[ย้อนกลับ]
เรื่องช่วยเหลือบริการอื่นๆ

สนุก! ทีวี
สนุก! คลาสสิฟายด์
สนุก! ชอปปิ้ง

ติดต่อสอบถาม (online)

หากมีปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ติ ชม หรือ มีคำถามอื่นใด โปรดติดต่อได้ที่

บริการ อีเมล์
S! Member feedback@sanook.com
S! Mail feedback@sanook.com
S! Album feedback@sanook.com
S! Chat feedback@sanook.com
S! Club feedback@sanook.com
S! Thaimate feedback@sanook.com
S! Forum feedback@sanook.com
S! Sabuy feedback@sanook.com